Nepremeškajte príležitosť rozvinúť vaše dieťa v ranom období života, ktoré sa už nezopakuje.

Nepremeškajte príležitosť rozvinúť vaše dieťa v ranom období života, ktoré sa už nezopakuje.

Nepremeškajte príležitosť rozvinúť vaše dieťa v ranom období života, ktoré sa už nezopakuje.

Play Wisely ® predstavuje podnetnú zážitkovú hru, ktorá podporuje optimálny rozvoj mozgu dieťaťa počas obdobia formovania nervových dráh a pomáha tak zvýšiť efektivitu jeho neskoršieho vzdelávania. Cieľom programu Play Wisely ® je podporiť dobre vyvážený rozvoj kognitívnych a motorických schopností prostredníctvom kreatívnych techník, ktoré vám umožnia lepšie spoznať vaše dieťatko a zároveň stimulovať jeho schopnosti, ktoré majú zásadný význam pre jeho ďalší vývoj. Lekcie Play Wisely ® sú intenzívne strávených 30 minút plné radosti, zábavy a pohybových aktivít, ktoré prinášajú maximum zážitkov a vnemov dôležitých pre rozvoj vášho dieťaťa.

Výukové karty Play Wisely

Na našich lekciách, deti pracujú so špeciálnymi kognitívnymi kartami, ktoré sú kombináciou obrázkov, zvukov, slov, farieb, čísel, tvarov a veľkostí a aktívne podporujú pozornosť, bystrosť, rozpoznávanie, pamäť a reč u dieťaťa.

Jemná motorika

Jemná motorika má priamy vplyv na rozumový a psychomotorický vývin vášho dieťaťka. Deti pracujú s rozmanitými pomôckami pre podporu správneho úchopu a pre trénovanie koordinácie oko – ruka.

Zábavné pohybové cvičenia

Využívame najnovšie vedecké poznatky o vývine dieťaťa a to najmä z oblasti neurológie. Táto metóda bola pripravená na základe výskumu NASA. Na lekciách rozvíjame všestrannú obratnosť dieťaťa a hrubú motoriku.

Výukové karty Play Wisely

Na našich lekciách, deti pracujú so špeciálnymi kognitívnymi kartami, ktoré sú kombináciou obrázkov, zvukov, slov, farieb, čísel, tvarov a veľkostí a aktívne podporujú pozornosť, bystrosť, rozpoznávanie, pamäť a reč u dieťaťa.

Jemná motorika

Jemná motorika má priamy vplyv na rozumový a psychomotorický vývin vášho dieťaťka. Deti pracujú s rozmanitými pomôckami pre podporu správneho úchopu a pre trénovanie koordinácie oko – ruka.

Zábavné pohybové cvičenia

Využívame najnovšie vedecké poznatky o vývine dieťaťa a to najmä z oblasti neurológie. Táto metóda bola pripravená na základe výskumu NASA. Na lekciách rozvíjame všestrannú obratnosť dieťaťa a hrubú motoriku.

Hráme sa MÚDRO

Prvé tri roky dieťaťa sú zázračným obdobím, ktoré sa už nezopakuje, preto nepremeškajte šancu, kedy sa dieťa učí s radosťou a záujmom. Mozog dieťaťa je vybavený stovkou miliárd neurónov, ktoré zodpovedajú za emocionálny a fyzický vývin dieťaťa.

Hráme sa so VŠETKÝMI

Lekcie sú určené pre všeky deti od 4 mesiacoch do 4 rokov. Program je nielen pre zdravé detičky, ale dosahuje výborné výsledky aj pri práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Hráme sa s NADŠENÍM

Pracujeme s nadšením, vysokým energickým nasadením a entuziazmom, aby každá lekcia bola zábavou a rozvíjal sa potenciál dieťaťa. Naše lektorky sa pravidelne školia aby sa efektívne venovali individuálnym potrebám dieťaťa.

„Všetko, čím sme, bolo vytvorené dieťaťom. Dieťaťom, ktorým sme boli v prvých troch rokoch nášho života.“

Maria Montessori