Lekcia Play Wisely® trvá 30 minút, prebieha v slovenskom alebo anglickom jazyku, individuálne alebo v skupine 2 – 3 detí.