Rozhodne áno! Naša metóda totiž vychádza z prirodzenej postupnosti vývoja mozgu v oblasti učenia a pohybu, takže si môžete zvoliť takú úroveň, ktorá bude najlepšie vyhovovať vývojovému veku vášho dieťaťa. Skúsenosti s programom naznačujú, že Play Wisely ® predstavuje účinný nástroj ranej intervencie pre deti s vadou zraku, reči alebo poruchou autistického spektra.