Vedci hovoria, že deti sa neučia pohyb ale vďaka pohybu! Výskumy tiež potvrdili, že to, ako sa dieťa cíti fyzicky, ovplyvňuje jeho celkové vnímanie seba samého. V Play Wisely ® veríme, že na dosiahnutie celkovej duševnej pohody dieťa potrebuje široké spektrum pohybových skúseností a schopnosť pohyb ovládať. Radosť z fyzického pohybu dokonca môže podnietiť celoživotný záujem o zdravý životný štýl a šport. Program pohybového rozvoja Play Wisely ® vychádza zo známych vývojových medzníkov v detskej motorike. Chceme deťom poskytnúť príležitosť vytvoriť si vďaka skúsenosti s pohybom a jeho ovládaním širokú základňu nervového tkaniva. Vďaka pevným základom bude fyzická hra ešte zábavnejšia a účelnejšia.