V rámci programu Play Wisely ® bola vypracovaná The Directionality Method™ (Metóda orientácie v smeroch). Táto metóda, čakajúca v súčasnej dobe na udelenie patentu, podporuje prirodzené schopnosti učenia a pohybu a je založená na zásadnom vplyve, ktorý má gravitácia na spôsob fungovania ľudskej výkonnosti. Gravitácia dodáva nášmu svetu a telu smerovú orientáciu od spôsobu, akým sa učíme (smerová orientácia písmen a čísel, čítanie zľava doprava), až k spôsobu, akým sa pohybujeme (naše laterality a dynamika pohybu). Cieľom Metódy orientácie v smeroch™ je rozvoj nervového tkaniva slúžiaceho na efektívnu navigáciu nášho tela vo vonkajšom svete. Metóda vznikla na základe výskumu pre NASA a je natoľko inovatívna, že bola v rámci Fóra raného vzdelávania prezentovaná na Univerzite v Oxforde vo Veľkej Británii. Jedná sa o prvú ucelenú metódu, ktorá rozvíja schopnosti učenia aj pohybu.