Profesor Eugene Galanter, riaditeľ Psychofyzikálneho laboratória pri Kolumbijskej univerzite, to zhrnul slovami: „Play Wisely® prichádza s unikátnym prístupom, ktorý spája motorický a kognitívny rozvoj a pomáha deťom dosiahnuť optimálny vývoj.“ Rozvoj v ranom detstve, najmä v rokoch predchádzajúcich formálnej školskej výučbe, je až príliš často prehliadaný a ponechaný napospas osudu. Play Wisely ® sa zameriava na toto kritické obdobie a pomáha prístup k vzdelávaniu najmenších detí zmeniť.Odborníci sa zhodujú, že skorá stimulácia zodpovedajúca veku je pre rozvoj dieťaťa nevyhnutne dôležitá. Skúsenosti, ktoré vaše bábätko alebo batoľa získa v prvých rokoch života, utvárajú štruktúru jeho mozgu. Rodičia sa naučia, ako podľa najnovších poznatkov tvorivým a zábavným spôsobom rozvíjať v deťoch telesné a mozgové sebavedomie tak potrebné pre osvojenie budúcich študijnych a športových zručností.