Play Wisely ® je prvý neuropsychofyzikálny program odzrkadľujúci prirodzené spôsoby učenia. Každá lekcia predstavuje 30 minút plných zábavy, vďaka ktorej sa optimálne „zapína a vylaďuje“ úžasný mozog vášho dieťaťa. V kritickom období, keď sa v mozgu vytvárajú nervové dráhy a učenie je najefektívnejšie a najzábavnejšie, vychádzame zo všetkých známych vývojových medzníkov zodpovedajúcim veku dieťaťa a rozvíjame jeho pozornosť, rozpoznávanie, pamäťové a jazykové zručnosti. V oblasti pohybu potom rovnováhu, silu a schopnosť koordinácie zraku s pohybom v oblasti hrubej a jemnej motoriky. Naším cieľom nie je urobiť z dieťaťa malého génia. Snažíme sa mu pomôcť vybudovať sebavedomie pri používaní mozgu a tela, aby neskôr, keď samo príde na to, čím sa chce zaoberať, čo ho baví alebo na čo má nadanie, bola jeho nervová aj pohybová sústava pripravená a pomohla mu naplniť jeho sny.​